Hallberg & Hallberg Försäkringsförmedling AB

Baserat på vår långa erfarenhet gällande tjänstereseförsäkring och expatriatförsäkring har vi samlat på oss goda kunskaper om vad som är intressant och värdefullt att ta med vid upphandling av försäkring. Till en början samarbetade vi med försäkringsmäklare i London för att sedan starta ett separat bolag med inriktning försäkringsförmedling. Sedan 2009 är vi formellt auktoriserade som försäkringsförmedlare.

Vid upphandling av nytt försäkringsskydd lägger vi ner mycket arbete på en ordentlig behovsanalys. Vi undersöker tex:

 • Resmönster
 • Mest besökta/riskfyllda områden
 • Lokal standard offentlig sjukvård
 • Trafiksituation
 • Politisk risk, kriminalitet
 • Möjliga räddningsföretag
 • Lämplig försäkringslösning
 • Flera bolag = ett eller flera försäkringsbrev
 • Lokala försäkringar
 • Hänsyn tagen till ”Duty of care”
 • Samordning
 • Compliance frågor/lösningar

Vi utvecklar sedan en försäkringslösning tillsammans med inbjudna samarbetspartner på marknaden och presenterar för företagskunden. Vid lansering av försäkringslösningen kan vi sedan medverka genom tex workshops och seminarier. Tillsammans med företagskunden följer vi kontinuerligt upp och analyserar skadeutfall för att ta med oss utökad kunskap inför nästa förnyelse.