Hallberg & Hallberg Skadereglering AB

Vi har arbetat som fristående skadereglerare för engelska försäkringsbolag i mer än trettio år. Vi utvecklar vårt arbete successivt till de krav som kontinuerligt ställs inom försäkringsbranschen när det gäller IT säkerhet, banksekretess, medicinsk sekretess, personlig integritet osv.

Vi bistår våra företagskunder samt berörd företagspersonal med praktiska hjälpmedel, riktlinjer och relevant information för att kunna reglera skador snabbt och professionellt.

I vårt skaderegleringssystem samlar vi in en mängd olika uppgifter som kan komma företagskunden till nytta på flera olika sätt. Vi kan t ex plocka fram skadetrender som underlag för skadeförebyggande. Säkerhetsincidenter kan rapporteras som underlag för säkerhetsrutiner. Företagshälsovården kan få uppgifter på medicinska kostnader och behandlingar som kanske kan undvikas genom riktade hälsokontroller osv.

Dessutom bistår vi försäkringsbolagen med detaljerad information om vilka skadehändelser som inträffat, var de inträffat och vad de kostat. Dessa uppgifter används för premiesättning vid offertgivning och vid förnyelser. Underlaget presenteras i sådan form att den personliga integriteten säkerställs och anpassar rapporterna enligt klientens och försäkringsgivarnas önskemål.